MYCIE

Sortownik obiegowy to urządzenie do sortowania okrągłych warzyw oznaczające się bardzo dużą dokładnością i wydajnością.