Maszyny polowe

Dwu oraz czterorzędowe bierne obsypniki serii OF służą do spulchniania gleby, niszczeniu chwastów oraz formowania redlin w ziemniakach lub warzywach korzeniowych uprawianych na redlinach.

This page uses cookies to provide services at the highest level. If you continue to use our website, we will assume that you agree to the use of such cookies.
Privacy Policy