Maszyny polowe

Dwu oraz czterorzędowe bierne obsypniki serii OF służą do spulchniania gleby, niszczeniu chwastów oraz formowania redlin w ziemniakach lub warzywach korzeniowych uprawianych na redlinach.