Przyjęcie i buforowanie

Bunkier modułowy BM służy do buforowania towaru i płynnego podawania warzyw na kolejne elementy linii technologicznych. Bunkier BM może być umiejscowiony na początku linii lub w dowolnym innym miejscu, gdzie istnieje potrzeba buforowania towaru.

This page uses cookies to provide services at the highest level. If you continue to use our website, we will assume that you agree to the use of such cookies.
Privacy Policy