Napełniacz kaskadowy NB
18 lipca 2018
Sortowniki obiegowe SO
27 czerwca 2018

Obsypnik formujący OF

Czterorzędowe bierne obsypniki serii OF służą do spulchniania gleby, niszczeniu chwastów oraz formowania redlin w ziemniakach lub warzywach korzeniowych uprawianych na redlinach.
Można nim również formować redliny przed siewem warzyw korzeniowych. Dzięki zastosowaniu zamiennych elementów obsypujących maszynę można dostosować do różnych rodzajów gleb. Dostępne są wersje z obsypnikiem talerzowym lub redlicowym na sprężynie. Zastosowanie solidnej, podwójnej ramy umożliwia zamontowanie szerokiej gamy sprężyn spulchniających oraz elementów obsypujących w różnych konfiguracjach. Blacha formująca zamontowana jest sprężynowo oraz umożliwia (po demontażu niektórych elementów) pracę w ziemniakach lub warzywach korzeniowych już po ich wschodach.

DANE TECHNICZNE
OF-475
Rozstaw rzędów 75 cm
Liczba rzędów 4