Oferta KMK AGRO – Usługa malowania proszkowego
16 listopada 2020
EIMA Bolonia 2022
9 listopada 2022

Beneficjent KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna
realizuje projekt pn.
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczego”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1
Cel projektu: opracowanie nowej, zaawansowanej linii dezynfekująco-pakującej wykorzystującej promieniowanie UVC, która zostanie włączona do oferty spółki KMK Agro
Planowane efekty projektu: zaspokojenie potrzeb aktualnych i nowych odbiorców. Będzie to możliwe dzięki zaoferowaniu na rynku innowacyjnego produktu, charakteryzującego się unikalnymi cechami i lepszymi parametrami niż dostępne standardowe rozwiązania branżowe.
Wartość projektu : 6 689 701.02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 523 368.68 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01.05.2021 r. - 30.11.2023 r.
This page uses cookies to provide services at the highest level. If you continue to use our website, we will assume that you agree to the use of such cookies.
Privacy Policy