Oferta KMK AGRO – Usługa malowania proszkowego
16 listopada 2020
EIMA Bolonia 2022
9 listopada 2022

Beneficjent KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna
realizuje projekt pn.
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej linii dezynfekująco-pakującej dla przemysłu rolno-spożywczego”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1
Cel projektu: opracowanie nowej, zaawansowanej linii dezynfekująco-pakującej wykorzystującej promieniowanie UVC, która zostanie włączona do oferty spółki KMK Agro
Planowane efekty projektu: zaspokojenie potrzeb aktualnych i nowych odbiorców. Będzie to możliwe dzięki zaoferowaniu na rynku innowacyjnego produktu, charakteryzującego się unikalnymi cechami i lepszymi parametrami niż dostępne standardowe rozwiązania branżowe.
Wartość projektu : 6 689 701.02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 523 368.68 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01.05.2021 r. - 30.11.2023 r.