WRPO – Poddziałanie 1.2
13 stycznia 2020
Oferta KMK AGRO – Gama ulepszonych maszyn
16 listopada 2020

Beneficjent KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna
realizuje projekt pn.
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w KMK Agro celem podniesienia poziomu konkurencyjnego przedsiębiorstwa na rynku maszyn rolniczych”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2
Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy KMK AGRO. Stanie się to możliwe dzięki kompleksowej realizacji zaplanowanych w projekcie działań inwestycyjnych. Realizacja projektu pozwoli na budowę silnej marki przedsiębiorstwa innowacyjnego, zdolnego do konkurowania na rynku międzynarodowym.
Wartość projektu : 3 930 530,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 100 221,06 PLN
Projekt realizowany w okresie 2019-07-01 – 2021-06-30
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Agnieszki Deski, nr tel. 603 781 611
e mail: a.deska@kmkagro.com
This page uses cookies to provide services at the highest level. If you continue to use our website, we will assume that you agree to the use of such cookies.
Privacy Policy