WRPO – Poddziałanie 1.2
13 stycznia 2020
Oferta KMK AGRO – Gama ulepszonych maszyn
16 listopada 2020

Beneficjent KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna
realizuje projekt pn.
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w KMK Agro celem podniesienia poziomu konkurencyjnego przedsiębiorstwa na rynku maszyn rolniczych”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2
Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy KMK AGRO. Stanie się to możliwe dzięki kompleksowej realizacji zaplanowanych w projekcie działań inwestycyjnych. Realizacja projektu pozwoli na budowę silnej marki przedsiębiorstwa innowacyjnego, zdolnego do konkurowania na rynku międzynarodowym.
Wartość projektu : 3 930 530,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 100 221,06 PLN
Projekt realizowany w okresie 2019-07-01 – 2021-06-30
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Agnieszki Deski, nr tel. 603 781 611
e mail: a.deska@kmkagro.com