KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna realizuje projekt pn.

„Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności firmy KMK AGRO poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnego automatycznego paletyzatora AP 20a” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2

Cele i planowane efekty projektu:

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego na skalę kraju produktu – Paletyzatora automatycznego AP 20.
W toku badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zostanie opracowany, zbudowany oraz przetestowany prototyp o parametrach technicznych oraz funkcjonalnościach niedostępnych dotąd na rynku, który w pełni zautomatyzuje proces technologiczny produkcji warzyw (zastąpi nieprecyzyjny i wolny ręczny proces układania worków z warzywami przez człowieka na palecie).

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia poziomu innowacyjności firmy KMK Agro oraz pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

– wdrożenie innowacyjności produktowej – włączenie do oferty nowego innowacyjnego w skali kraju produktu odpowiadającego na zidentyfikowane potrzeby rynkowe, a tym samym spowoduje wzrost innowacyjności i poprawę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku;

– wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do poszanowania środowiska naturalnego – opracowany w wyniku realizacji projektu paletyzator będzie posiadał cechy trwałości w długim okresie oraz będzie wydajny i energooszczędny.

Wartość projektu : 3 773 930,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 1 827 620,43 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.12.2020