Rozbudowa zakładu ślusarskiego
22 sierpnia 2019
WRPO – Poddziałanie 1.5.2
13 stycznia 2020KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna realizuje projekt pn.

„Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności firmy KMK AGRO poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnego automatycznego paletyzatora AP 20a” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2

Cele i planowane efekty projektu:
Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego na skalę kraju produktu – Paletyzatora automatycznego AP 20.
W toku badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zostanie opracowany, zbudowany oraz przetestowany prototyp o parametrach technicznych oraz funkcjonalnościach niedostępnych dotąd na rynku, który w pełni zautomatyzuje proces technologiczny produkcji warzyw (zastąpi nieprecyzyjny i wolny ręczny proces układania worków z warzywami przez człowieka na palecie).

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia poziomu innowacyjności firmy KMK Agro oraz pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
- wdrożenie innowacyjności produktowej - włączenie do oferty nowego innowacyjnego w skali kraju produktu odpowiadającego na zidentyfikowane potrzeby rynkowe, a tym samym spowoduje wzrost innowacyjności i poprawę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku;
- wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do poszanowania środowiska naturalnego – opracowany w wyniku realizacji projektu paletyzator będzie posiadał cechy trwałości w długim okresie oraz będzie wydajny i energooszczędny.

Wartość projektu : 3 773 930,93 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 827 620,43 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.12.2020
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Agnieszki Deski, nr tel. 603 781 611
e mail: a.deska@kmkagro.com
This page uses cookies to provide services at the highest level. If you continue to use our website, we will assume that you agree to the use of such cookies.
Privacy Policy