PRZYJĘCIE I BUFOROWANIE

Bunkier modułowy BM służy do buforowania towaru i płynnego podawania warzyw na kolejne elementy linii technologicznych. Bunkier BM może być umiejscowiony na początku linii lub w dowolnym innym miejscu, gdzie istnieje potrzeba buforowania towaru.