Lekkie przenośniki mobilne PLM
27 czerwca 2018
Zbiorniki buforowe ZB
27 czerwca 2018

Bunkier modułowy BM

Bunkier modułowy BM służy do buforowania towaru i płynnego podawania warzyw na kolejne elementy linii technologicznych. Bunkier BM może być umiejscowiony na początku linii lub w dowolnym innym miejscu, gdzie istnieje potrzeba buforowania towaru.
Bunkry BM mają konstrukcję modułową: składają się z podstawy na ramie oraz nadstawek o wysokości 0,5 m.
Przenośnik rozładowczy zamontowany u dołu bunkra jest wyposażony w falownik umożliwiający płynną regulację prędkości taśmy, co pozwala na równomierne podawanie warzyw na kolejne etapy linii technologicznej. Wysokość zamontowanego nad taśmą „daszka” odciążającego taśmę oraz nachylenie przesłony przenośnika dozującej towar są płynnie regulowane za pomocą korb.
Standardowo maszyna jest wykonana ze stali malowanej proszkowo.

DANE TECHNICZNE
BM
Dostępne szerokości bunkrów 1,5 m/2,0 m/2,5 m/3,0 m
Dostępne długości bunkrów 1,5 m/2,0 m/2,5 m/3,0 m/3,5 m/4,0 m/4,5 m/5,0 m/5,5 m/6,0 m
Pojemność od 1 m³ do 15 m³ (od 0,6 t ziemniaków do 10 t ziemniaków)
Typ taśmy taśma PVC
Szerokość robocza taśmy 0,4 m lub 0,6 m
Zasilanie elektryczne 230 V