Zbiorniki buforowe ZB
27 czerwca 2018
Stoły selekcyjne serii TS
27 czerwca 2018

Napełniacz skrzyniopalet NS2

Napełniacz skrzyniopalet NS to bardzo wydajne urządzenie przeznaczone do napełniania skrzyniopalet ziemniakami lub innymi warzywami.
Urządzenie jest wyposażone w ruchomy poprzeczny przenośnik taśmowy i dwie ruchome platformy przystosowane do  dwóch skrzyniopalet. Napełniacz w procesie wypełniania skrzyni automatycznie opuszcza platformę ze skrzynią, dzięki czemu, produkt zawsze spada z bezpiecznej wysokości. Sukcesywne wysuwanie się taśmociągu zapewnia dokładne wypełnienie skrzyń. Równomiernie wypełnione skrzynie można bez przeszkód ustawiać na sobie.
Po napełnieniu jednej ze skrzyń napełniacz automatycznie przełącza obroty taśmy w przeciwnym kierunku i rozpoczyna napełnianie drugiej skrzyni. Standardowo napełniacz wypełnia skrzynię w prostej sekwencji, cyklicznie opuszczając skrzynię i  wysuwając przenośnik poprzeczny aż do jej krańca. Opcjonalnie napełniacz może być wyposażony w dodatkowy układ czujników pozwalający na napełnianie skrzyni w sekwencji trójwarstwowej. Napełnianie warstwowe zapewnia bardziej równomierne rozłożenie się zanieczyszczeń (np. grudek ziemi, łęcin) w skrzyni i tym samym bardziej efektywną wentylację.
W standardowym modelu zapełnienie skrzynioplalety jest regulowane przez czujnik ultradźwiękowy. W modelu z zamontowanym systemem ważenia skrzynie mogą być wypełniane do zadanej wagi.
Standardowo maszyna jest wykonana ze stali malowanej proszkowo.


DANE TECHNICZNE
NS2
Sterowanie PLC Mitsubishi
Wyświetlacz 4,3”
Zasilanie elektryczne 400 V
Pobór prądu 3 kW