13 stycznia 2020

WRPO – Poddziałanie 1.5.2

13 stycznia 2020

WRPO – Poddziałanie 1.2

22 sierpnia 2019

Rozbudowa zakładu ślusarskiego

Projekt budowlany rozbudowy zakładu ślusarskiego o część produkcyjno – administracyjną
18 lipca 2018

POIR – Podziałanie 3.3.3